Японска стена
Японска стена Японска стена Японска стена

Японска стена

Щорите от тип Японска стена са текстилни и са подходяща за прозорци с голяма височина, дълги витрини, както и за преграждане на помещения или обособяване на пространства. Открояват се с лекота при движение на платната, Някой от предимствата на щорите тип Японска стена са: необходимото минимално застъпване на платата не позволява проникване на светлина помежду им, щората се монтира на таван, но дебелина на релсета от около 3 см осигурява възможност да се монтират и над прозорци, които достигат почти до тавана на помещението.